Benvinguts

Aquesta és una pàgina web dissenyada per acompanyar la lectura del llibre:

 

Mark Van Strydonck (2016) Del Myotragus a Cecili Metel. Un viatge a la prehistòria de Mallorca i Menorca. Associació Sa Talaia i Librum Editors, Manacor-Hochwald. ISBN: 978-3-9524542-2-0

El lector i el visitant de la pàgina, hi trobarà informació dels principals jaciments de la Prehistòria de les illes i altres informacions per emprendre un viatge al passat amb la millor companyia.

Per això podem considerar també Myotragus.org com una guia rigorosa dels principals jaciments arqueològics d'aquestes dues illes.

L'edició catalana del llibre ha estat un projecte iniciat per un grup d'amics agrupats al voltant de l'Associació cultural Sa Talaia, de Manacor. Aquest grup de gent va detectar la mancança absoluta en la nostra llengua d'un llibre de divulgació sobre la prehistòria de Mallorca i Menorca, des de l'arribada dels humans a les illes a la conquesta romana. 

Potser també li interessen:

les darreres notícies o la propera presentació del llibre