Mark van Strydonck

L'autor

Mark Van Strydonck és el director del Laboratori de Datacions Radiocarbòniques al Reial Centre d’Estudis del Patrimoni Cultural (KIK-IRPA) a Brussel·les (Bèlgica). Fa 30 anys que col·labora amb institucions científiques d'Espanya, Estats Units i Anglaterra desenvolupant diferents projectes de recerca arqueològica a les Illes Balears.