Del Myotragus a Cecili Metel

Mark Van Strydonck (2016) Del Myotragus a Cecili Metel. Un viatge a la prehistòria de Mallorca i Menorca. Associació Sa Talaia i Librum Editors, Manacor-Hochwald.
Abans que els humans s’establissin per primera vegada a Mallorca i Menorca,
el Myotragus balearicus, un petit herbívor extint semblant a una cabra, n’era el
mamífer més important. Des d’aquell moment, al voltant del 2500 aC, fins a la
conquesta romana de les illes (expedició liderada per Cecili Metel el 123 aC), els
humans van desenvolupar a les Balears una sèrie de cultures prehistòriques
úniques i paradigmàtiques. Aquest llibre de Mark Van Strydonck presenta amb paraules planeres els
coneixements científics més importants sobre la prehistòria de Mallorca
i Menorca. L’autor ens parla d’edificis que només existeixen a les Balears,
com els talaiots i les taules, ens explica rituals funeraris com els misteriosos
enterraments amb calç viva, i ens descriu els santuaris talaiòtics i les hipòtesis
que els relacionen amb algunes estrelles. Però també ens parla de les navetes, dels
cèlebres foners balears i de l’arribada dels primers colonitzadors a les illes.
Amb més que 100 fotografies i il·lustracions el llibre, juntament
amb aquesta seva pàgina web, representa
no només una manera fàcil d’accedir als darrers coneixements
sobre l’època prehistòrica sinó que esdevé una guia dels més
importants jaciments de Mallorca i Menorca.
Fitxa editorial
Punts de venda