Costa escarpada a prop de la cova des Moro, Manacor

11. Cova des Moro (Manacor, Mallorca)

 Aquesta cova natural oberta als tallats de la costa mallorquina presenta una dilatada història. Les restes més antigues són les del Myotragus balearicus que s'hi van trobar, però a l'entrada hi podem observar un mur d'aparell ciclopi que denota una ocupació humana de la prehistòria recent.

Per saber-ne més: Referències al llibre, pàgines: 39

Horaris i accés:

En terrenys privats però sense especials restriccions d'accés.

L'accés a la cova, situada als tallats de la costa oriental de Mallorca, pot presentar qualque dificultat si no s'està acostumat a grimpar. El més recomanable és anar-hi des de Cala Varques, i caminar seguint la línia de costa cap al nord fins a Cala Falcó. Encara un poc més al nord, s'ha de davallar del tallat per accedir a una plataforma que es va eixamplant entre aquest i el mar.

Visita el jaciment amb un arqueòleg. Informació a: Archaeotraveller