Es Figueral de Son Real amb la seva característica construcció ciclòpia d'època prototalaiòtica

13. Es Figueral de Son Real (Santa Margalida, Mallorca)

  Es Figueral de Son Real ha estat una referència ineludible en l'estudi de l'evolució entre la cultura naviforme del Bronze Balear i la cultura talaiòtica de l'Edat del Ferro. Aquest fet és deu a que es van identificar les construccions d'aquest assentament com una transició entre l'arquitectura dels dos períodes. D'aquesta manera el gran edifici central, situat a una cota més alta, com ho estan els talaiots, recorda una naveta però no ho és. A més, al voltant d'aquest nucli central s'hi van aglutinar altres edificacions adossades de tal manera que recorden més les agrupacions d'habitacions posteriors que les de l'Edat del Bronze.

Per saber-ne més: Referències al llibre, pàgines: 67

Horaris i accés:

Obert tot l'any. Sense especials restriccions d'accés.

Aquest jaciment es troba dins la finca pública de Son Real, molt a prop de les cases i de la carretera Ma-12 des d'on, passant, es poden observar les restes perfectament. No obstant això, millor anar a les cases i anar a peu al Figueral seguint les indicacions des d'allà.

Visita el jaciment amb un arqueòleg. Informació a: Archaeotraveller