Illot de na Guardis des del mar

15. Na Guardis (Ses Salines, Mallorca)

    Aquest emplaçament és una fita en el coneixement dels primers intercanvis dels habitants de Mallorca amb l'exterior. Aquest primer comerç es va desenvolupar des del segle VI aC amb l'esfera fenícia (després púnica). Per això el descobriment d'una factoria (estació o base) comercial en aquest illot va resultar cabdal per entendre els mecanismes dels contactes entre els indígenes de Mallorca i els púnics d'Eivissa. A l'illot es van excavar una serie d'habitacions destinades a servir de magatzems, cases i factories.

Per saber-ne més: Referències al llibre, pàgines: 124.

Horaris i accés:

Obert tot l'any. Sense més restriccions d'accés que les associades a l'entorn físic.

L'illot de na Guardis es troba molt a prop de la Colònia de Sant Jordi, just a la bocana del port. Per tant, és necessari l'ús d'una embarcació per arribar-hi.

Visita el jaciment amb un arqueòleg. Informació a: Archaeotraveller