un centre cerimonial prehistòric

4. un centre cerimonial prehistòricSon Ferrandell-Olesa (Valldemossa, Mallorca)

Es tracta d'un dels jaciments més importants per a la recerca arqueològica del segle XX a Mallorca. Aquí s'hi van documentar per primera vegada en extensió estructures del Calcolític i la pervivència de l'habitat en el mateix emplaçament durant l'Edat del Bronze. Però a més, el jaciment compta amb una zona on només hi trobem restes de l'Edat del Ferro, de fet, allà s'hi troba un dels primers talaiots circulars en ser excavat amb metodologia científica. Totes les restes s'estenen per un paratge espectacular anomenat Pla del Rei, entre les muntanyes i el mar

Per saber-ne més: Referències al llibre, pàgines: 43, 48, 57, 58, 59, 60 i 109.

Horaris i accés:

En terrenys privats però sense especials restriccions d'accés.

Visita el jaciment amb un arqueòleg. Informació a: Archaeotraveller