Façana del santuari de Son Mas, Valldemossa

7. Son Mas (Valldemossa, Mallorca)

Aquest edifici prehistòric de planta de ferradura i façana còncava va ser construit a un lloc que havia estat molt especial per una de les primeres comunitats en ocupar l'illa de Mallorca. Segons l'equip del Museu de Deià que va dirigir l'excavació el solar on es va construir el santuari havia estat ocupar en època calcolítica, és a dir, molts segles abans, i ho relacionaren amb la posició de certes constel·lacions. El santuari, no obstant això, s'hauria construït sense tenir-les en compte, ja que les estrelles van canviant de posició respecte la terra amb el pas del temps. L'evidència documentada al santuari demostra la realització de sacrificis d'animals i l'ús del foc en els rituals efectuats al lloc.

Per saber-ne més: Referències al llibre, pàgines: 47, 50, 57, 61, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i   119.

Horaris i accés:

En terrenys privats, s'ha de demanar permís als propietaris.

Visita el jaciment amb un arqueòleg. Informació a: Archaeotraveller