L'abric rocós de Son Matge a Valldemossa

8. Son Matge, Valldemossa

 A l'abric rocós de Son Matge, a prop de l'Estret de Valldemossa és un dels jaciments més paradigmàtics de l'arqueologia Mallorquina. Va ser on el famós arqueòleg nord-americà William Waldren va iniciar les seves investigacions sobre el passat més remot de l'ocupació humana a l'illa. Hi va documentar des d'esquelets de Myotragus balearicus fins a enterraments amb calç viva i traces de metal·lúrgia.

Per saber-ne més: Referències al llibre, pàgines: 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 57, 88, 114 i 120.

Horaris i accés:

Obert tot l'any. Sense especials restriccions d'accés.

Quan es puja per la carretera Ma- des de Palma, just després del pas anomenat l'Estret, a mà esquerra hi ha un camí que s'endinsa a l'alzinar. Tal com fan molts dels escaladors que solen practicar el seu espor a les parets de Son Marge, s'ha de deixar el cotxe a ran de carretera i pujar a peu, seguint el camí.

Visita el jaciment amb un arqueòleg. Informació a: Archaeotraveller