Introducció als jaciments

 En aquesta secció podreu trobar informació sobre molts dels jaciments que apareixen al llibre:

Mark Van Strydonck (2016) Del Myotragus a Cecili Metel. Un viatge a la prehistòria de Mallorca i Menorca. Associació Sa Talaia i Librum Editors, Manacor-Hochwald.
    Com tota aquesta pàgina, aquest apartat pretén ser un complement al llibre però també una manera per conèixer millor el patrimoni arqueològic de Mallorca i Menorca. Hi trobareu:

  • informació sobre com arribar als jaciments,

  • coordenades precises de la situació de les restes,

  • horaris d'obertura (en els casos en que aquests estiguin regulats) i

  • una petita descripció de les restes que hi trobareu

Gairebé tots els jaciments de les Balears es troben en terrenys privats. Hem de tenir en compte que, en visitar-los, hem de respectar sempre l'entorn que ens acull. A més, hi ha jaciments amb condicionants específics, consulteu la fitxa de cada un per saber quins són.

Esperem que sigui del vostre interès!